1

Văn bản pháp luật (VBPL) chung

In

Thông tư về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Cập nhật 03/11/2017 - 10:02:52 AM (GMT+7)
Tên văn bản:Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
arrow-r.pngGiáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
arrow-r.pngKiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
arrow-r.pngBộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu:07/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:15/03/2017
Trích dẫn:Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
Người ký:Bùi Văn Ga

Các Nội Dung Liên Quan