1

Văn bản pháp luật (VBPL) chung

In

Thông tư về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Cập nhật 03/11/2017 - 09:59:16 AM (GMT+7)
Tên văn bản:Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
arrow-r.pngGiáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
arrow-r.pngKiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
arrow-r.pngBộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu:22/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:06/09/2017
Trích dẫn:Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Người ký:Bùi Văn Ga

Các Nội Dung Liên Quan