1

VBPL về NCKH

In

Luật Chuyển giao Công nghệ

Cập nhật 09/09/2015 - 02:22:29 PM (GMT+7)
Số hiệu  80/2006/QH11
Cơ quan ban hành:  Quốc Hội
Loại văn bản Luật
Người ký: Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/07/2007

Tài liệu đính kèm: luat chuyen giao cong nghe.doc 

 

Các Nội Dung Liên Quan