1

Giới Thiệu

In

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ PHỤC VỤ HỌC TẬP, GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cập nhật 27/10/2017 - 03:08:06 PM (GMT+7)

Sau buổi tập huấn " Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy nghiên cứu khoa học" tại ĐH Ngân hàng Tp. HCM do VILASAL tổ chức. Thư Viện xin chia sẽ cho quý đọc giả để thể tham khảo thêm trong công tác của mình. trân trọng!

Tài liệuớng dẫn: open-library-oct-2017.pdf

Trang 34 của tài liệu chứa các liên kết đến website tài liệu


Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS