1

Giới thiệu trường

In

Ban Giám hiệu

Cập nhật 17/05/2016 - 11:43:00 AM (GMT+7)

Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật. Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất bầu cử và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm. Hiện nay Hiệu trưởng của STU là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi. 

Hiệu trưởng đề cử các Phó Hiệu trưởng, thông qua HĐQT và Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận. Phó Hiệu trưởng hoạt động theo sự phân công của Hiệu trưởng, được thay mặt Hiệu trưởng điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng một số phần việc trong phạm vị được giao phó, ủy nhiệm.

Danh sách Ban giám hiệu: 

PGS. TS. CAO HÀO THI

HIỆU TRƯỞNG
 
     

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-100
photo-101
photo-102
photo-99

VIDEO CLIPS