1

Giới thiệu trường

In

Hội đồng Quản trị

Cập nhật 22/01/2018 - 06:37:11 PM (GMT+7)
Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị, thực chất là Hội đồng Trường, là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong nhà trường. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm đề ra đường lối, chủ trương lớn về phát triển mọi mặt của nhà trường. Hội đồng Quản trị được bầu ra từ những người có khả năng và tâm huyết trong xây dựng nhà trường, những Nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý tài năng và các đại diện cho “những nhóm có lợi ích liên quan đến trường”. Đứng đầu Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ở Đại học Công nghệ Sài gòn, Hội đồng Quản trị còn đảm đương việc đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình có quy mô đầu tư lớn.

Danh sách Hội đồng quản trị:

TS. TRƯƠNG QUANG MÙI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ThS. NGUYỄN QUANG TUYẾN

PCT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÔNG NGÔ VĂN TẤN

ỦY VIÊN TT
Trưởng phòng ThS. LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG

ỦY VIÊN
Nguyễn Kiều Oanh ThS. NGUYỄN KIỀU OANH

ỦY VIÊN
Lưu Mai Hương ThS. LƯU MAI HƯƠNG

ỦY VIÊN
ÔNG LÊ ĐỨC HIỆN

ỦY VIÊN
ÔNG LÊ NGUYÊN ĐẠI

ỦY VIÊN
PGS. TS. CAO HÀO THI

ỦY VIÊN
ÔNG NGUYỄN NGỌC DIỆN

ỦY VIÊN
Phạm Quốc Lâm

ThS. PHẠM QUỐC LÂM

ỦY VIÊN

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-100
photo-101
photo-102
photo-99

VIDEO CLIPS