1

Cơ cấu tổ chức

In

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Cập nhật 11/01/2018 - 04:29:23 PM (GMT+7)

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên hiện có 08 cán bộ, nhân viên

2771a456a5784ce06f159f87efd6db4a.jpg
1. ThS. Lê Thị Phương Hằng - Phụ trách Phòng

53ea0dd8a7854ecc6869a89ec811f58c.jpg
2. CNCĐ. Phạm Huy Vũ - Chuyên viên

e8600b4c727a55bffaac9d7982f3697d.jpg

3. CN. Trịnh Thị Tấu Thư - Chuyên viên729aa22ca5f81995e7f1eb2fffe8dc6b.jpg
4. KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân - Chuyên viên

07a203490b8d24b77011b643ed4eb0f5.jpg
5. Lê Như Hằng - Nhân viên

a42298dbcbdce52b8e1c666733c91942.jpg
6. CN Nguyễn Ngọc Sĩ Đan - Chuyên viên

2cc7b832cfb6fd60954b9d6c8957d047.jpg
7. CN. Trần Mai Anh - Chuyên viên

507c8d99b4f71d92e1dba627dc449a76.jpg
8. CN. Phạm Lê Nhật Trung - Bí thư Đoàn Trường

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin