1

Cơ cấu tổ chức

In

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Cập nhật 11/01/2018 - 04:29:23 PM (GMT+7)

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên hiện có 08 cán bộ, nhân viên


1. ThS. Lê Thị Phương Hằng - Phụ trách Phòng


2. CNCĐ. Phạm Huy Vũ - Chuyên viên

3. CN. Trịnh Thị Tấu Thư - Chuyên viên
4. KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân - Chuyên viên


5. Lê Như Hằng - Nhân viên


6. CN Nguyễn Ngọc Sĩ Đan - Chuyên viên


7. CN. Trần Mai Anh - Chuyên viên


8. CN. Phạm Lê Nhật Trung - Bí thư Đoàn Trường