1

Thông Báo Hệ Vừa Làm Vừa Học

In

Thông báo V/v sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học các khóa 4+5+6+7+8 đăng ký thi lại các môn lý thuyết và đăng ký học lại ĐA, TN, TH và BTL - Đợt 1 năm 2015

Cập nhật 09/09/2015 - 10:41:13 AM (GMT+7)

-     Thông báo V/v sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học các khóa 4+5+6+7+8 đăng ký thi lại các môn lý thuyết và đăng ký học lại ĐA, TN, TH và BTL - Đợt 1 năm 2015 (xem thông tin chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin