1

Thông Báo

In

Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa và thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 9 khóa 8 (2013 - 2018) dành cho sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học

Cập nhật 01/10/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

- Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin