1

Thông Báo Hệ Vừa Làm Vừa Học

In

Thông báo V/v kiểm tra thông tin in trong hồ sơ ra trường và bằng tốt nghiệp của sinh viên đại học vừa làm vừa học

Cập nhật 04/05/2015 - 10:44:41 AM (GMT+7)

-     Thông báo V/v kiểm tra thông tin in trong hồ sơ ra trường và bằng tốt nghiệp của sinh viên đại học vừa làm vừa học (xem thông tin chi tiết)

-     Danh sách sinh viên đại học vừa làm vừa học dự kiến tốt nghiệp trong tháng 05/2015 (xem thông tin chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin