1

Thông Báo Hệ Vừa Làm Vừa Học

In

Thông báo V/v sinh viên Đại học hệ vừa làm vừa học các khóa 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 đăng ký thi lại các môn lý thuyết và học lại các môn Đồ án, Thí nghiệm, Thực hành, Bài tập lớn - Đợt 1 năm học 2014 - 2015

Cập nhật 22/12/2014 - 04:42:14 PM (GMT+7)

-     Thông báo V/v sinh viên Đại học hệ vừa làm vừa học các khóa 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 đăng ký thi lại các môn lý thuyết và học lại các môn Đồ án, Thí nghiệm, Thực hành, Bài tập lớn - Đợt 1 năm học 2014 - 2015 (xem thông tin chi tiết)

-     Danh sách các môn học tổ chức học lại và thi lại (xem thông tin chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin