1

Chương trình đào tạo

In
  • Chương trình đào tạo

    Chương Trình Đào tạo

    Chương Trình Đào tạo

    Chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ gồm các môn học lý thuyết, thực hành, và các đồ án chuyên ngành. Qua đó, sinh viên được học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng vẽ mỹ thuật,...(06/08/2012) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin