1

Cơ sở vật chất

In
  • Cơ sở vật chất

    Cơ Sở Vật Chất

    Cơ Sở Vật Chất

    Hệ thống các studio và xưởng sáng tác được đầu tư mới theo thiết kế tiên tiến bao gồm studio ảnh, studio thời trang, studio đồ họa, studio nội thất, studio tạo dáng công nghiệp, xưởng gốm, xưởng vẽ và xưởng may. (06/08/2012) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin