1

Giới thiệu khoa

In
 • Giới thiệu khoa

  Hình ảnh hoạt động khoa Design

  Xem chi tiết tại đây(27/12/2012) Chi tiết

 • Các chuyên ngành

  - Ngành Tạo dáng sản phẩm: xem chi tiết tại đây - Ngành Thiết kế đồ họa: xem chi tiết tại đây - Ngành Thiết kế thời trang: xem chi tiết tại đây - Ngành Thiết kếm nội thất: xem chi tiết tại đây - Các môn chung: xem chi tiết tại đây  (27/12/2012) Chi tiết

 • Danh sách CB - GV khoa Design

          CN. Trần Thụy Anh    Trợ lý Khoa       CN. Trương Thị Huệ         Thư ký Khoa HS. Võ Thanh Hoàng Trưởng Bộ môn Mỹ thuật Cơ sở CN. Lê Nguyễn Quỳnh Chi Trưởng ngành Nội thất Giảng viên Thiết kế Nội thất CN. Phùng Bá Đông Giảng viên Thiết kế Nội thất    CN. Lê Ngô Quỳnh...(16/10/2012) Chi tiết

 • Giới thiệu Khoa

  Giới thiệu Khoa

  Thành lập vào đầu năm 2007, khoa Design đang được nhà trường chú trọng đầu tư phát triển mạnh mẽ. Với chương trình hiện đại theo hệ thống tín chỉ, Khoa hiện đào tạo gần 1000 sinh viên ở các bậc đại học, cao đẳng và liên thông hoàn chỉnh...(19/02/2011) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin