1

Cơ sở vật chất

In
  • Cơ sở vật chất

    CƠ SỞ VẬT CHẤT

    CƠ SỞ VẬT CHẤT

    Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, với nguồn lực hiện có, nhà trường và ban lãnh đạo Khoa luôn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập phục vụ cho hoạt động đào tạo các hệ và hoạt...(21/03/2020) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin