1

Giới thiệu khoa

In
 • Giới thiệu khoa

  SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - TRIẾT LÝ - MỤC TIÊU & CHUẨN ĐẦU RA CTĐT ĐẠI HỌC QTKD

  SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - TRIẾT LÝ - MỤC TIÊU & CHUẨN ĐẦU RA CTĐT ĐẠI HỌC QTKD

  SỨ MẠNG Góp phần cung cấp nhân lực ngành Quản trị Kinh doanh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội và  hội nhập quốc tế, TẦM NHÌN Trở thành Khoa đào tạo ngành  Quản trị kinh doanh  với chất lượng đào tạo được xã hội thừa nhận. TRIẾT LÝ GIỎI...(22/03/2020) Chi tiết

 • TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

  TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

  Cán bộ và giảng viên cơ hữu của Khoa bao gồm 1 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ và 8 Cử nhân. Bên cạnh đó, Khoa cũng có sự cộng tác của nhiều giảng viên đến từ các trường đại học lớn trong thành phố và các nhà doanh nghiệp thành...(19/03/2020) Chi tiết

 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (21/09/2019) Chi tiết

 • ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO

  ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO

         Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ, Khoa Quản trị kinh doanh luôn nỗ lực chú trọng:  Phát triển đào tạo với việc  mở ra các chuyên ngành...(10/01/2012) Chi tiết

 • Vài Nét Giới Thiệu

  Vài Nét Giới Thiệu

  Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được những yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ, Khoa Quản Trị Kinh Doanh luôn nỗ lực: - Phát triển đào tạo theo chiều rộng với việc mở ra các...(11/06/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin