1

Cơ sở vật chất

In
  • Cơ sở vật chất

    CƠ SỞ VẬT CHẤT

    Hiện tại, Khoa đã có đủ các phòng thí nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy thực hành, nghiên cứu và kiểm định về vật liệu bê tông, xi măng, đất và thép.  (19/04/2016) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin