1

TB Khoa.Cơ Khí

In
  • TB Khoa.Cơ Khí

    V/v: LỊCH HỌC LẠI MÔN TH TIN HỌC 1

    V/v: LỊCH HỌC LẠI MÔN TH TIN HỌC 1

    Sinh viên các lớp CDT208, CDT207 đã đăng ký học lại môn TH Tin học 1 liên hệ cô Nguyễn Lạc An Thư để học lại. Lịch học hàng tuần: 13h00 chiều thứ Hai, bắt đầu từ ngày 13/10/2011 tại VPK Công nghệ thông tin. Số điện thoại: 0908863858 Email: thu. nguyenlacan@stu.edu.vn(26/10/2011) Chi tiết

1 2 3 4

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin