1

Chương trình đào tạo

In
 • Chương trình đào tạo

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

   Hiện nay Khoa đào tạo chuyên ngành cơ điện tử cho các hệ Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hoàn chỉnh đại học. Khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và sẽ triễn khai cùng với các Khoa...(29/10/2010) Chi tiết

 • ĐỀ CƯƠNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC

  ĐỀ CƯƠNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC

  Hiện nay Khoa đào tạo chuyên ngành cơ điện tử cho các hệ Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hoàn chỉnh đại học. Khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và sẽ triễn khai cùng với các Khoa...(28/10/2010) Chi tiết

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG

  Hiện nay Khoa đào tạo chuyên ngành cơ điện tử cho các hệ Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hoàn chỉnh đại học. Khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và sẽ triễn khai cùng với các Khoa khác trong trường....(28/10/2010) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin