1

Cơ sở vật chất

In
 • Cơ sở vật chất

  PTN. Tự Động Hóa 1

  PTN. Tự Động Hóa 1

  1. Chức Năng:     ■  Giảng dạy các môn thực hành tự động hóa trong công nghệp cho sinh viên:         - Thí nghiệm PLC         - Thí nghiệm cơ điện tử         - Tin học chuyên ngành     ■  Phục vụ việc sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và thực hiện...(11/03/2020) Chi tiết

 • PTN. Tự Động Hóa 2

  1. Chức Năng:     ■  Giảng dạy các môn thực tập & thí nghiệm:         - Thực tập điện         - Thực tập điện tử         - Thí nghiệm điện tử 1& 2         - Thí nghiệm cung cấp điện         - Thí nghiệm kĩ thuật điện 1         - Thí nghiệm kĩ thuật điện 2         -...(10/03/2020) Chi tiết

 • PTN. Khí Nén - Thủy Lực

  PTN. Khí Nén - Thủy Lực

  1. Chức Năng:     ■  Giảng dạy các môn thí nghiệm:        - Thí nghiệm công nghệ khí nén        - Thí nghiệm công nghệ thủy lực     ■  Phục vụ việc sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và thực hiện nhiệm vụ luận văn          tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng,...(10/03/2020) Chi tiết

 • Xưởng Cơ Khí

  Xưởng Cơ Khí

  1. Chức Năng:     ■  Giảng dạy các môn thực hành:         - Thực tập cơ khí (Nguội, hàn , tiện, phay, mài)         - Thực tập CAD-CAM-CNC         - Thí nghiệm nguyên lý máy, chi tiết máy         - Thí nghiệm truyền động cơ khí         - Thí nghiệm kỹ thuật đo lường cơ khí    ...(10/03/2020) Chi tiết

 • Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

  Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

  Hệ Thống Phòng thí nghiệm của khoa gồm có:      PTN Công nghệ Khí nén & Công nghệ Thuỷ lực.  PTN Truyền động Cơ khí .  PTN Dung sai Đo lường  PTN Tự động hoá  Xưởng Thực hành nguội  Xưởng Thực hành hàn  Xưởng Cơ khí.</ (05/09/2017) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin