1

Giới thiệu khoa

In
 • Giới thiệu khoa

  Vài nét Giới Thiệu Khoa Cơ Khí

  Vài nét Giới Thiệu Khoa Cơ Khí

  Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử là ngành của tương lai. (09/03/2020) Chi tiết

 • Vài Nét Giới Thiệu Ngành

  Vài Nét Giới Thiệu Ngành

  Cơ - Điện tử là một Ngành Công nghệ kỹ thuật:  Về các quá trình vận động cơ học (là chính). Được kiểm soát, xử lý và điều khiển bằng phương pháp và kỹ thuật phối hợp giữa Cơ -Điện, điện tử, vi xử lý và máy tính. Ngành Cơ -...(08/03/2020) Chi tiết

 • Sơ Đồ Tổ Chức

  Sơ Đồ Tổ Chức

  TS. LÊ MINH NGỌC Trưởng Khoa Cơ khí TS. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Phó khoa Cơ khí GVC.ThS. NGUYỄN ĐÀM TẤN Cố vấn Đào tạo KS. HỒ HỮU HÂN Trợ lý Khoa CN. TRỊNH KIỀU MY Thư ký Khoa KS. VŨ ĐÌNH HẢI Trưởng phòng Khí nén - Thủy lực ThS. PHẠM VĂN THẮNG Trưởng phòng Tự Động hóa 1 ThS. LÊ NGUYÊN TRÌNH Trưởng...(08/03/2020) Chi tiết

 • Ngành Đào Tạo

  ♦ Ngành Cơ Điện Tử (05/09/2018) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin