1

Chương trình Đào tạo

In

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ

Cập nhật 01/06/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 31/052019, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 134/QĐ-DSG-SĐH về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Nội dung quyết định

a74db0c3ef4b32db0a08ce962d00dac1.jpg

9dd3c66d437a540cf27cacea2a15fca1.jpg

d2311a50e96cc5ac6ea1ce1d679affec.jpg

28cfbaa45d9b79326ce979c06e6ce370.jpg

eafca5e4a5e8f834bb85f8d4a1a3e5a4.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS