1

Sơ đồ tổ chức

In

Đội ngũ giảng viên

Cập nhật 05/08/2012 - 10:35:49 PM (GMT+7)

Hiện tại, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm có 24 Giảng viên cơ hữu, trong đó có:

1 Giáo sư Tiến sĩ khoa học.

3 Tiến sĩ.

9 Thạc sĩ.

6 Kỹ sư và Cử nhân.

2 Thư ký khoa

 

GS.TSKH. LƯU DUẨN
TRƯỞNG KHOA

•    Tốt nghiệp tiến sĩ khoa học Trường Đại học Humboldt, Đức, năm 1986.
•     Lĩnh vực nghiên cứu: Chế biến rau quả, gia vị, đánh giá cảm quan, Quản lý chất lượng, Công nghệ bia, Vi sinh ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.
•     Thành tựu: Tác giả và đồng tác giả 60 bài báo khoa học, 14 sách, 7 bằng sáng chế.

 

TS. Hoàng Kim Anh
Phó trưởng  Khoa – Giảng viên

•    Tốt nghiệp tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa, Việt Nam, năm 2003.
•     Lĩnh vực nghiên cứu: Hoá thực phẩm, Công nghệ sinh học.
•     Thành tựu: Hoàn thành 4 đề tài cấp Sở, Tác giả nhiều bài báo khoa học, 2 sách.

 

ThS. Lưu Mai Hương
Trợ lý Khoa – Giảng viên
Trưởng phòng TN Chất lượng TP

•   Tốt nghiệp Kỹ sư Trường Đại học Bách Khoa, Việt Nam, năm 1988.
•   Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM năm 2010. 

•   Lĩnh vực nghiên cứu: Cảm quan, Chất lượng thực phẩm.

•     Thành tựu: Tham gia đánh giá ISO, HACCP cho các doanh nghiệp thực phẩm.

 

TS. Lê Quang Trí
Trưởng phòng TN  CNSH– Giảng viên

TS. Hà Dương Xuân Bảo                                                           

 

Ths. Trần Ngọc Hiếu Trưởng phòng TN
Khoa học cơ bản

KS. Nguyễn Nhã Uyên Trưởng phòng TN
Chế biến thực phẩm

 

KS. Hoàng Lân Huynh

ThS. Bùi Thị Minh Thủy

 

ThS. Trần Quang Hiếu; ThS. Trần Văn Dũng

ThS. Trương Thị Mỹ Linh

 

KS. Nguyễn Châu Mỹ Vân
Thư ký Khoa

KS . Phạm Thị Ngọc Hương
Thư ký Khoa

 

ThS. Nguyễn Minh Hải

KS. Nguyễn Văn Hải; KS. Tạ Lê Quốc An

 

CN. Hoàng Thị Khánh Hồng

ThS. Trương Nguyễn Như Quỳnh

 

KS. Nguyễn Quỳnh Dao

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

VIDEO CLIPS