1

Giới thiệu khoa

In

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - TRIẾT LÝ GIÁO DỤC KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Cập nhật 25/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Tầm nhìn (Vision)

Trở thành một đơn vị đào tạo có chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ cũng như hợp tác quốc tế với môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Nhiệm Vụ (Mission)

  • Là đơn vị đào tạo nhân lực, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
  • Tạo một môi trường học tập và nghiên cứu năng động, sáng tạo, giúp sinh viên phát triển năng lực bản thân để có thể đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động
  • Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, quản lý và dịch vụ thực phẩm tại thị trường lao động khu vực phía Nam.

Các giá trị cốt lõi (Core values)

  • Năng động trong một môi trường luôn thay đổi và đầy thách thức
  • Sáng tạo trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức
  • Trung thực trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ
  • Có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng và trong công việc

Tính Năng Thường Dùng

VIDEO CLIPS