1

Giới Thiệu

In

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 07/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Danh sách CB - GV - NV Ban Khoa Học Cơ Bản

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Trần Quang Hiếu

Trưởng Ban

2

ThS. Nguyễn Thị Như Điệp

Trợ lý Ban – Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh

3

GVC. CN. Võ Phổ

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận Chính trị

4

ThS. Phan Thị Bích Trâm

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

5

ThS. Võ Văn Mười

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

6

ThS. Trần Thị Thơm

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

7

GVC. ThS. Vũ Thị Bích Hường

Chủ nhiệm bộ môn Pháp Luật Việt Nam Đại cương

8

TS. Lê Thị Thanh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

9

ThS. Phan Thị Mỹ Trang

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

10

ThS. Lê Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

11

ThS. Trương Thị Thuý Hạnh

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

12

ThS. Trịnh Ngọc An

Giảng viên bộ môn Toán

13

ThS. Hà Minh Tuấn

Giảng viên bộ môn Toán

14

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Giảng viên bộ môn Toán

15

CN. Huỳnh Anh Tấn

Giảng viên bộ môn Vật Lý – Trưởng Phòng TN

16

CN. Phạm Ngọc Thảo

Giảng viên bộ môn Vật Lý

17

ThS. Lương Tuấn Phương

Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục Thể chất

18

ThS. Trương Văn Tú

Giảng viên bộ môn Giáo dục Thể chất

19

CN.Trần Thị Mỹ Vân

Thư ký Ban


VIDEO CLIPS