1

Cơ cấu tổ chức

In

Ban Thanh tra Giáo dục

Cập nhật 23/01/2018 - 10:22:09 AM (GMT+7)

Nhân sự Ban Thanh tra giáo dục gồm 09 thầy cô

DANH SÁCH CB - NV BAN THANH TRA GIÁO DỤC

STT

HỌ &TÊN

CHỨC VỤ

1

Th.S Hoàng Ngọc Khải

Trưởng Ban TTGD

2

CN. Dương Huỳnh Thanh Xuân

Thư ký Ban

3

Th.S. Nguyễn Văn Hải

Giám thị

4

KS Phạm Bá Linh

Giám thị

5

CN. Nguyễn Hữu Thiện

Giám thị

6

Thầy Đỗ Hữu Nghĩa

Giám thị

7

Thầy Nguyễn Cao Tuyến

Giám thị

8

Thầy Trần Văn Chử

Giám thị

9

Thầy Trần Quốc Hùng

Giám thị


VIDEO CLIPS