1

Chức năng

In

Ban Thanh tra Giáo dục

Cập nhật 14/09/2012 - 03:37:03 PM (GMT+7)

Chức năng Ban TTGD

Ban thanh tra GD trường có chức năng thanh tra các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo của trường gồm:

  • Thanh tra công tác tuyển sinh.
  • Thanh tra quá trình đào tạo.
  • Thanh tra công tác tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp.
  • Thanh tra việc cấp văn bằng chứng chỉ.
  • Thanh tra về tình hình giảng dạy của giảng viên.
  • Thanh tra việc thực hiện nội quy học đường và các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.
  • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến công tác GD & ĐT.

VIDEO CLIPS