1

Các biểu mẫu

In

Mẫu bảng chấm công và giấy báo làm việc ngoài giờ

Cập nhật 21/05/2012 - 05:05:41 PM (GMT+7)

- Mẫu bảng chấm công. Click here!

- Mẫu giấy báo làm việc ngoài giờ (mẫu lớn). Click here!

- Mẫu giấy báo làm việc ngoài giờ (mẫu lớn). Click here!

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS