1

VBPL khác

In

Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Cập nhật 03/11/2017 - 10:04:59 AM (GMT+7)
Tên văn bản:Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Loại văn bản:Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
arrow-r.pngCán bộ - Công chức- Công vụ
arrow-r.pngThi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
arrow-r.pngChính phủ
Số/Ký hiệu:91/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:31/07/2017
Trích dẫn:Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc

Các Nội Dung Liên Quan