1

Tin Sinh Viên

In

STU ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy

Cập nhật 11/08/2016 - 08:45:39 AM (GMT+7)

Ngày 01/8/2016, Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn ký Quyết định số 231/QĐ-DSG-CTSV ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy. 

Quy chế được biên soạn dựa trên Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành, bao gồm các nội dung về tiêu chí đánh giá, khung điểm, phân loại kết quả, quy trình đánh giá, tổ chức quản lý công tác đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá.

Quy chế được áp dụng đối với sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.

Nội quy chi tiết về quy chế vui lòng xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan