1

Cơ Sở Vật Chất

In

Cơ sở vật chất

Cập nhật 27/04/2011 - 11:14:50 AM (GMT+7)
Một số hình ảnh giới thiệu cơ sở vật chất của Thư viện STU

 Phòng nghiệp vụ

 

 

Kho sách mở

 


 

  Phòng máy tính

Phòng đọc dành cho sinh viên

Bàn tra cứu mục lục trực tuyến


Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS