1

Sách Mới

In

Giới thiệu sách mới tại Thư viện

Cập nhật 28/03/2011 - 11:52:56 AM (GMT+7)
  

 

Giới thiệu một số quyển sách mới đưa vào phục vụ tại Thư viện

 

 

 

 

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Cuốn sách gồm 4 phần :

- Phần 1 : Tổng quan về Quản trị Hành chính Văn phòng

- Phần 2 : Quản trị thông tin

- Phần 3 : Quản trị cơ sở vật chất

- Phần 4 : Quản trị các chức năng của Văn phòng

 

 GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH DÀNH CHO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NGÀNH XÂY DỰNG

Quyển sách nhằm giúp sinh viên khi ra trường có vốn từ vựng về chuyên môn để giao tiếp trong công việc cũng như trong giao tiếp thông thường với người nước ngoài. Nội dung cuốn sách được trình bày theo từng bài, trong mỗi bài bao gồm : phần ngữ pháp, phần luyện tập, phần bài khoá, phần bài tập.

 PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC

Đọc quyển sách sẽ khiến bạn thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận về chính bản thân mình và về việc học tập. Bạn sẽ phát hiện ra khả năng học tập tiềm tàng trong mình, để rồi thấy việc học thật dẽ dàng và hứng thú.

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-198
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS