1

Kinh Nghiệm Ôn Thi

In

9 dạng câu hỏi thường xuất hiện trong bài Đọc hiểu tiếng Anh THPT quốc gia

Cập nhật 23/01/2018 - 07:54:34 AM (GMT+7)

Cô giáo tiếng Anh Phạm Liễu chia sẻ với các học sinh thi THPT quốc gia 2018 về 9 dạng câu hỏi thường xuất hiện trong các bài đọc hiểu.

9 dạng này được chia làm 3 nhóm chính:

Nhóm 1: Câu hỏi tìm ý chính

Nhóm 2: Câu hỏi thông tin cụ thể và suy luận

Nhóm 3: Câu hỏi từ vựng

Trong khuôn khổ bài viết này cô sẽ tập trung vào chiến thuật làm các dạng câu hỏi nhóm 1 các nhóm 2 và 3 sẽ được chia sẻ trong các bài sau.

Nhóm 1 được chia nhỏ làm 3 dạng câu hỏi

• Dạng 1: Tìm ý chính của cả bài/đoạn

• Dạng 2: Xác định mục đích của bài (purpose)

• Dạng 3: Thái độ của tác giả và bố cụ của bài

Với dạng 1 và 2 thì các câu hỏi thường gặp trong bài thi với những dạng này như sau

1. What is the topic of the passage?

2. What is the subject of the passage?

3. What is the main idea of the passage?

4. What is the author ‘s main point in the passage?

5. With what is the author primary concerned?

6. Which of the following would be the best title?

7. What is the author’s main purpose in the passage?

Mẹo: Câu trả lời thường nằm ở đầu mỗi đoạn văn với những bài đọc đơn giản và bài phức tạp hơn thì phải skimming toàn bài. Trong quá trình skimming chú ý những từ khóa được lặp đi lặp lại

Mẹo loại trừ: Loại trừ những câu trả lời quá chi tiết và những đáp án không liên quan/ không được nhắc đến trong bài

Các em cũng lưu ý là những dạng câu hỏi này làm sau cùng vì khi chúng ta giải quyết những câu hỏi lấy thông tin chi tiết các em sẽ dễ dàng đoán được ý chính và mục đích của cả bài.

Dạng thứ 3: Dạng câu hỏi về thái độ tác giả, các câu hỏi có thể xuất hiện dưới dạng:

1. The attitude of the author towards A can be best described as …..

2. What is the author's opinion / attitude of ____?

3. - Which of the following most accurately reflects the author's opinion of ____?

4. Một số đáp án được đưa ra: Sensitive (nhạy cảm), emotional (tình cảm), regretful (hối hận), Positive (tích cực); Negative (tiêu cực); Neutral (trung lập); Supportive (ủng hộ); Skeptical (nghi ngờ)…

Mẹo: Để trả lời câu hỏi này, các em cần dựa vào những câu có thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả như khen, chê, ủng hộ, nghi ngờ…

Với dạng câu hỏi về bố cục của bài các em cần chú ý đến từ nối giữa các đoạn văn

Organization Order

Clues

Time order (trình tự thời gian)

Firstly, Secondly, finally, next, then

Cause and effect (nguyên nhân và hệ quả)

Because, since, as, lead to, due to, as a result, consequently

Definition-example (định nghĩa-ví dụ)

Define, mean, indicate, show

Comparison and contrast (so sánh)

On the one hand, on the other hand, more, less, least, most

Problem-solution (vấn đề và giải pháp)

Cause, result in, deal with, solution

Các em cùng cô thực hành với đoạn văn dưới đây:

Carbohydrates, which are sugars, are an essential part of a healthy diet. They provide the main source of energy for the body, and they also function to flavor and sweeten foods. Carbohydrates range from simple sugars like glucose to complex sugars such as amylose and 5 amylopectin. Nutritionists estimate that carbohydrates should make up about one-fourth to one-fifth of a person's diet. This translates to about 75-100 grams of carbohydrates per day.

A diet that is deficient in carbohydrates can have an adverse effect 10 on a person's health. When the body lacks a sufficient amount of carbohydrates it must then use its protein supplies for energy, a process called gluconeogenesis. This, however, results in a lack of necessary protein, and further health difficulties may occur. A lack of carbohydrates can also lead to ketosis, a build-up of ketones 15 in the body that causes fatigue, lethargy, and bad breath.

1. What is the main idea of this passage?

(A) Carbohydrates are needed for good health.
(B) Carbohydrates prevent a build-up of proteins.
(C) Carbohydrates can lead to ketosis.
(D) Carbohydrates are an expendable part of a good diet.

2. Which of the following best describes the author's tone?

(A) sensitive
(B) emotional
(C) informative
(D) regretful3. Which of the following best describes the organization of this passage?

(A) cause and result
(B) comparison and contrast
(C) specific to general
(D) definition and example

Đáp án

1. What is the main idea of this passage? (ý chính của đoạn văn là gì?)

(A) Carbohydrates are needed for good health.

(Carbohydrat cần thiết cho một sức khỏe tốt)
(B) Carbohydrates prevent a build-up of proteins.

(Carbohydrat ngăn chặn sự tích tụ của các protein)
(C) Carbohydrates can lead to ketosis.

(Carbohydrat có thể dẫn đến ketosis)
(D) Carbohydrates are an expendable part of a good diet.

Carbohydrat là một phần có thể bỏ qua của chế độ ăn uống hợp lý)

◊ Đáp án B

Câu đầu tiên chính là câu chủ đề của bài: “Carbohydrat, which are sugars, are an essential part of a healthy diet”.

2. Which of the following best describes the author's tone?

Từ nào sau đây mô tả giọng điệu của tác giả

(A) sensitive (nhạy cảm)
(B) emotional (tình cảm)
(C) informative (cung cấp thông tin)
(D) regretful (hối hận)

◊ Đáp án C. Trong bài văn tác giả có giọng điệu khách quan để cung cấp thông tin, tri thức về định nghĩa, cấu tạo, chức năng của Carbohydrat.

3. Which of the following best describes the organization of this passage?

(Từ nào sau đây mô tả cách tổ chức của đoạn văn này?)

(A) cause and result (Nguyên nhân và kết quả)
(B) comparison and contrast (So sánh và tương phản)
(C) specific to general (Cụ thể đến khái quát)
(D) definition and example (Định nghĩa và ví dụ)

◊ Đáp án D. Mở đầu đoạn văn, tác giả nêu định nghĩa về Carbohydrat: “Carbohydrates, which are sugars, are an essential part of a healthy diet.” (Carbohydrat chính là đường, là một phần thiết yếu trong một chế độ ăn uống lành mạnh.) Sau đó tác giả nêu công dụng của Carbohydrat và minh họa bằng ví dụ: “They provide the main source of energy for the body, and they also function to flavor and sweeten foods”.

Cô giáo Phạm Liễu – GV tiếng Anh

(Theo Dân Trí)

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Tư Vấn
  Facebook YouTube
  Google + Twitter
 • 08) 38 505 520
  Ext: 106 - 107
 • Địa Chỉ liên lạc:
  180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh