1

CÁC TIN NÓNG

In

STU Không Ngừng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

Cập nhật 28/10/2015 - 10:59:27 AM (GMT+7)
STU Không Ngừng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

STU Không Ngừng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

Hiện tại, STU có đội ngũ 347 cán bộ, nhân viên, giảng viên và có tới 64% là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ. Chương trình đào tạo được xây dựng chủ yếu theo hướng công nghệ cho các hệ: Cao đẳng, Đại học, Vừa làm vừa học và Liên thông đại học bao gồm các ngành: Công nghệ Thông tin, Điện – Điện tử, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử, Kỹ thuật Công trình, Công nghệ Thực phẩm, Quản trị Kinh doanh, Mỹ thuật Công nghiệp.

Với Slogan “Sức trẻ - Trí tuệ - Ước vọng”, STU quyết phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo cán bộ khoa học công nghệ có chất lượng chuyên môn, có lòng yêu nghề và khát khao muốn cống hiến xây dựng một môi trường đào tạo lành mạnh, ở đây thầy được tôn vinh, trò được tôn trọng.

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-100
photo-101
photo-102
photo-99

VIDEO CLIPS