1

CÁC TIN NÓNG

In

Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo

Cập nhật 28/10/2015 - 10:58:13 AM (GMT+7)
Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo

Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo

Xuất phát từ triết lý “Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo”, STU luôn chú trọng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng công nghệ hiện đại, cập nhật kiến thức mới, coi trọng kỹ năng thực hành, thực tập, … 

Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tiếp cận những kiến thức khoa học hiện đại và khả năng vận dụng thực tế. Vì vậy, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 96% và có ngành đạt được 100%.

Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-100
photo-101
photo-102
photo-99

VIDEO CLIPS