1

Lịch Thi

In

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019 - 2020_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa

Cập nhật 13/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên tra cứu lịch thi theo lớp (tra cứu tại đây)

Hệ Đại học:

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

Hệ Cao đẳng:

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

Hệ liên thông đại học học ghép cùng đại học và cao đẳng chính quy (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin