1

Tin Đào Tạo

In

Quyết định cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 14/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 13/5/2019, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 110/QĐ-DSG-SĐH về việc cập nhật, bổ sung Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.


Nội dung quyết định

3b258497e685ce21ac1bececdb3bb4f3.jpg

9392868e2496660bc8ccf0b59c57cb0c.jpg

Chương trình đào tạo

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin