1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

Thông báo thay đổi kế hoạch thực tập để phòng ngừa dịch cúm COVID - 19

Cập nhật 17/02/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm (Covid-19) , nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh cũng như bảo vệ an toàn sức khỏe cho sinh viên STU,Khoa Quản trị kinh doanh thông báo: Thay đổi kế hoạch thực tập 2020. Sinh viên theo dõi và cập nhật thông tin từ Khoa Quản trị kinh doanh THƯỜNG XUYÊN trên website trường.

Các bạn sinh viên lưu ý về thời hạn đăng kí và thay đổi lĩnh vực thực tập vẫn giữ nguyên không thay đổi (từ ngày 17/02/2020 - 22/02/2020). Sau ngày 22/02/2020, Khoa sẽ không tiếp nhận bất kì sự thay đổi hoặc đăng kí thêm nào.

Thời hạn để gặp giảng viên hướng dẫn và các lịch trình liên quan đến Báo cáo thực tập sẽ thay đổi, Khoa sẽ có thông báo đến sinh viên sau (qua mail, qua website, qua lớp trưởng, qua cố vấn học tập, qua bảng thông báo ở Khoa...)

Mọi thông tin thắc mắc về việc báo cáo thực tập liên hệ Thầy Trợ lý Khoa: ThS. Phạm Ngọc Qúy - 0907 91 99  88 (liên hệ vào giờ hành chánh)