1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

Thông báo ngày bảo vệ hội đồng khóa luận 2018

Cập nhật 19/07/2018 - 09:01:50 AM (GMT+7)

- Ngày bảo vệ hội đồng khóa luận : thứ tư 25/07/2018

- Sinh viên có mặt tại trường lúc 7h30

- Danh sách phòng bảo vệ sẽ xem vào ngày bảo vệ (dán trước bảng thông báo khoa)