1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC TẬP NĂM 2018 ( Hệ đại học D14 và Cao đẳng C15)

Cập nhật 19/01/2018 - 11:35:31 AM (GMT+7)

*** 22/01/2018 - 27/01/2018 : SV đến VPK đăng kí lĩnh vực thực tập ( danh sách lĩnh vực có dán ở bảng thông báo của VPK)

- Lĩnh vực Chiến lược

- Lĩnh vực Kế toán ( Doanh nghiệp,....)

- Lĩnh vực Marketing, Bán hàng, Thương hiệu.

- Lĩnh vực Nhân sự

- Lĩnh vực Tài chính ( thuế, ngân hàng, bảo hiểm...)

- Lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu

*** 29/01/2018 - 03/02/2018 : Thay đổi lĩnh vực thực tập lần cuối

*** 05/02/2018 - 24/02/2018 : Sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán

*** 26/02/2018 - 10/03/2018 : Khoa phân công giảng viên hướng dẫn và + lịch gặp giảng viên ( Danh sách sẽ được up lên web hoặc dán ở bảng thông báo của VPK )

*** 12/03/2018 - 21/04/2018 : Sv thực tập và viết báo cáo thực tập