1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

Danh sách sinh viên được bảo vệ hội đồng ( Đại học khóa D13 + L15) ( cập nhật số phòng)

Cập nhật 24/07/2017 - 03:17:53 PM (GMT+7)

Sinh viên có mặt lúc 7h30 ngày 25/7/2017. Xem tại đây !