1

Tuyển Sinh

In

Trắc Nghiệm Chọn Nghề

Nội Dung Trắc Nghiệm

1. Dùng một câu để miêu tả về mình, bạn sẽ nói gì?

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)