1

Các biểu mẫu

In

Bảng đánh giá hoàn thành công tác

Cập nhật 09/06/2009 - 09:03:57 AM (GMT+7)
Biểu mẫu này có tính chất tham khảo, các đơn vị có thể tự lập bảng đánh giá riêng phù hợp với đơn vị mình click here!