1

VBPL về đào tạo

In

Thông tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Cập nhật 03/11/2017 - 09:55:45 AM (GMT+7)

Tải về file văn bản

Tên văn bản:Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Loại văn bản:Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu:25/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:10/10/2017
Trích dẫn:Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Người ký:Bùi Văn Ga