1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật 08/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

     Căn cứ công văn số 08/BTCGT ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

     Đây là chuỗi sự kiện lớn thường niên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Phần Lan tổ chức.

     Đối tượng tham dự bao gồm: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Giải pháp đổi mới sáng tạo; Tác phẩm truyền thông; Tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

     Thể lệ của cuộc thi và Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tham khảo trang thông tin điện tử của Giải thưởng I-Star https://doimoisangtao.vn/giaithuong2020/.

    Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Hồ sơ tham gia vui lòng gởi về phòng QLKH&SĐH chậm nhất vào ngày 15/08/2020. Bản điện tử gởi về địa chỉ qlkh@stu.edu.vn.

     Thông tin chi tiết xem tại đây.