1

Tin Đào Tạo

In

STU thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019

Cập nhật 27/11/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở Giáo dục theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn báo cáo tóm tắt một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. Các loại hình - hệ - bậc - ngành, chuyên ngành đào tạo. chi tiết đính kèm.
 2. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ. chi tiết đính kèm.
 3. Thông tin về quy mô đào tạo hiện tại và Thông tin về sinh viên tốt nghiệp đại học và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường. chi tiết đính kèm.
 4. Thông tin về sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường. chi tiết đính kèm.
 5. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: 
 1. Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do trường Đại học Công nghệ Sài Gòn biên soạn. chi tiết đính kèm.
 2. Thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp :
 • Đồ án, khóa luận, luận án, luận văn tốt nghiệp thuộc chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng. chi tiết đính kèm.
 • Đồ án, khóa luận, luận án, luận văn tốt nghiệp thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ. chi tiết đính kèm.
 1. Hội nghị, hội thảo khoa học do trường tổ chức. chi tiết đính kèm.
 2. Thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục. chi tiết đính kèm.
 3.  Thông tin cơ sở vật chất trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm học 2018 – 2019. chi tiết đính kèm.
 4. Thông tin về đội ngũ cán bộ - giảng viên cơ hữu. chi tiết đính kèm.
 5. Tài chính của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm học 2018 – 2019. chi tiết đính kèm.